Bänkskytte

Bänkskytte i Sävar


Bänkskytte är en extrem precisionssport, där så små träffbilder som möjligt eftersträvas. Som namnet antyder placeras vapnet i ett stabilt skjutstöd, med skytten i sittande ställning.
I bänkskytte tävlas det i flera vapenklasser - Unlimited, Heavy Varmint, Light Varmint, Jakt Sporter och Jägar klass 1 vapen.
Man behöver sålunda inte specialvapen för att kunna vara med och tävla i bänkskytte.
Skjutavstånden är 100, 200 och 300 meter.

Sävar JSK har bänkskyttebana för 100 respektive 500 meter. Den senare används för tävlingar i den tyngsta klassen Unlimited. Banan är öppen året om för våra medlemmar, om inte vädret medger annat.

Har du frågor kring bänkskytte, kontakta Kalle Nygren.


Bakåt