Jägarexamen

Jägarskolan med Studiehandledning


På Sävar JSK bana har Karl Erik Nygren, i
samarbete med Vuxenskolan i Umeå, under
flera år hållit kurser i Jägarexamen. Både
teoretiska och praktiska prov.

Är Du intresserad av att gå en kurs?
För närmare upplysningar, kontakta Karl-Erik
på 090-530 34 eller 070-6309175.

Kurstillfällen:

Sök på Vuxenskolans hemsida efter: Jägarskolan


Bakåt