Medlemskap i Sävar JSK


Alla kan bli medlemmar i Sävar JSK!
Löser du medlemskap, får du utnyttja: bänkskytte-, korthålls-, långhålls- och älgbanan utan kostnad (sistnämda måste dock vara öppen), det enda du betalar är ammunitionen.
OBS! Endast 6.5x55 finns att köpa hos oss.

Det finns också möjlighet att lösa dagskort, vilket inkluderar fritt skytte på ovan nämnda banor under en kväll. Älg-, skeet- och trapbanorna kan även hyras av företag och grupper.
Kontakta banansvariga så berättar de mera!


Avgifter 2019:
Medlemskap 250 kr/år
Familj 350 kr/år (Minst 2 st skyttar skrivna på samma adress)
Dagkort Älgbanan 80 kr

Det går att lösa medlemskort/dagkort direkt
på skjutbanan under de tider den är öppen.

Ni kan också betala medlemsavgiften genom att sätta in pengarna, på BG: 5136-2093 skriv "Medlem SJSK-19" och glöm EJ namn och mail om det ryms. Ni har 70 tecken att använda.
Om du vill få löpande mail med info, inbjudningar, påminnelser från klubben mm, skicka ett mail till:
umeknas@hotmail.com
Då skickar jag ut info allt eftersom.
NYHET!! Vi har skaffat Swish! Nr: 123 354 06 22. Medlemsskapsbetalning: Ange ditt namn, mail & år betalningen gäller.


Bakåt