50 m Viltmål

50 m Viltmål


Det kanske inte säger alla något, andra namn som sägs om samma bana är bland annat: korthållsbana eller grisskytte.

På banan skjuter vi på löpande mål med cal. 22 vapen (salongsgevär). Detta är ett väldigt billigt skytte som passar utmärkt för såväl ungdomar som garvade skyttar.

Som medlem kan du skjuta på denna bana alla dagar
mellan 09.00 - 21.00, när det inte är snö som omöjliggör skytte. 
Icke medlemmar kan endast skjuta när det finns klubbfunktionärer på banan. 
OBS!
Öppettider: Se Älgbanans tider!
Klubben har vapen att låna ut till skyttar som inte har eget vapen,
detta kan bara ske när det finns klubbfunktionärer på banan.
När du löst medlemskort så kan du fritt skjuta på 50 meters banan. Ammunition kostar från 35öre/st och uppåt. OBS! Vi tillhandahåller/säljer INTE 22-ammunition!

Bakåt