Priser för bokning av banor!

Älgbana: 1000kr


Hagelbanor:
300kr/skytt för första Serien (25st Lerduvor + Ammuniton).
Därefter 150kr per tillkommande serie.


All bokning sker via Kalle Nygren!
Tele: 070 630 91 75

Mail: kallenygren3@gmail.com
Instruktion för uppstart av Älgbana 1 (LÄNK)

BESKRIVNING AV KALENDER:
GRÖNA händelser är event/öppettider öppna för alla medlemmar att besöka, tex när älgbanorna är bemannade.
RÖDA händelser är bokningar, då har ett enskilt sällskap hyrt den avsedda banan (står i händelsen), banan är då upptagen och stängd för övriga medlemmar.


Kalendern visas bäst som vecko-vy(övre högra hörnet), färgerna blir tydligast då.

KALENDER