PRS (500m stålmål)PRS härstammar från USA och förkortningen står för Precision Rifle Series. Tävlingsformen innehåller flera element som redan finns i  andra som fältskytte, dynamisk skytte etc.
Kort sagt, det är en blandning av många spännande och utmanande typer av gevärsskytte som kombineras i en!
På Sävar skjutbana har vi möjlighet att öva på upp till 500m.

Grunden i skyttet är att det ska vara av praktiskt karaktär och är ofta direkt kopplat till olika scenarier där skytten snabbt behöver anpassa sig utifrån yttre förutsättningar.
Det vill säga perfekt övning för Jägare som sällan får sitt "mål" serverat på bestämt avstånd när en är som mest förbered.


För att kunna skjuta på 500m på ett säkert sätt kommer övriga kulskyttebanor att vara stängda delar av Tisdagar  & Lördagar, se kalendern för tider.
Så om du behöver skjuta in ditt vapen, tänk på att göra det på övriga tider.
Skyttekvällarna är såklart öppna för alla som vill testa de längre avstånden.
Det tillkommer en avgift utöver medlemskapet för att skjuta på plåtmålen.
Se mer information på Facebooksidan här!

Älgbanor

Vi har två älgbanor med elektronisk markering.


Öppettider på älgbanan, se Kalender

Som medlem skjuter du gratis på älgbanan. Icke medlemmar kan lösa dagskort för 100:- som berättigar till fritt skytte hela kvällen.


Hyra: Är det så att du och ditt jaktlag är intresserade av att hyra älgbanan (Älgbana 2) en kväll under sommaren, så kontakta Kalle Nygren, 070-6309175.

Se sidan Kalender när hyrbanan är ledig.


Ett tips: Om du vill kunna utnyttja ditt medlemskap på bästa sätt så bör

du börja skjuta tidigt på säsongen då köerna till banan är obefintliga!

OBS! På Älbganorna är endast helmantlad ammunition tillåten.

Här kan du se en kort film med tips för skytte på älgbanan!

50m Viltmål


På banan skjuter vi på löpande eller stillastående mål med cal. 22 vapen (salongsgevär).
Detta är ett väldigt billigt skytte som passar utmärkt för såväl ungdomar som garvade skyttar.Som medlem kan du skjuta på denna bana alla dagar mellan 09.00 - 21.00, när det inte är snö/tjäle som omöjliggör skytte.


Icke medlemmar kan endast skjuta när det finns klubbfunktionärer på banan.

När du löst medlemskort så kan du fritt skjuta på 50 meters banan.

NYTT från 2022 är att Nyckel till maskineriet ligger i en "nyckelgömma"
med kodlås intill styrpanelen (se bilden).
Koden till hittar du på ditt medlemskort!


Bänkskyttebanan / Inskjutning 100M


Här finns välordnade bänkar att sitta vid och skjuta, avståndet från bänk till kulfång är 100m. Det är endast tillåtet att skjuta från bänkarna, och måltavlorna skall vara placerade i kulfånget (sand-vallen).


På banan har vi problem med att det läggs sten i kulfånget, om det ligger STENAR eller andra hårda föremål i kulfånget måste de tas bort innan du skjuter!

Om kulan träffar hårda föremål i kulfånget uppstår rikoschett och kulan kan fortsätta upp till 2,5 kilometer.
De som medvetet skjuter mot sten och placerar dem i kulfånget kommer därför bli avstängda från banan.

DETTA GÄLLER ÄVEN EGENHÄNDIGT BYGGA MÅLSTÄLL, om du vill göra egna tavelställ skall de vara godkännda enligt SÄKB! 
Och placerade på ett enligt SÄKB godkänt sätt.