Swish: 123 354 0622 
  BG: 5136-2093

Nu är alla skjutbanor godkända för skytte! 

Vi önskar att kunna ha 2 Älgbanor igågn för skytte på MÅNDAGAR och TISDAGAR i Augusti.
Men då behövs frivilliga funktionärer.
Är du frivillig och vill korta köerna!
Maila till savarjsk@gmail.com
Ingen förkunskap krävs!

Medlemskap löses HUVUDSAKLIGEN
VIA CARDSKIPPER,
tryck på denna länk!

Har du inte swish/smart-telefon kan du betala via Bankgiro. Kontakta oss för att få ett medlemskort!

Medlemskap krävs för att få skjuta på skjutbanorna.

Förtydligande! Medlemskap eller dagkort krävs från 1:a skottet.
Vi har påträffat ett flertal som "bara ska skjuta in" och därför inte betalar...
Bidra till banans fortlevnad eller avstå från att skjuta hos oss.
Allt arbete sker ideellt, medlemsavgifter bekostar underhåll, utveckling och tillstånd.


NYHET!!!
Du som vill skjuta på stålmål under hela året kan lösa detta som ÅRSKORT.
Ordinarie medlemskap löses separat, "stålmål" är en tilläggsprodukt.
Annars betalar du per skjuttillfälle.
Under sommaren anpassas tiderna för 500m skytte pga ökad aktivitet kring älgbanan. 
Juli:
Ordinarie tider med undantag för om älgbanan blir bokad, då går bokningen före (se kalender).
Augusti: Inget skytte 500m.
Det går alltid att skjuta på stålmål på 300m.

Vid Skytte på STÅLMÅL är minsta skjutavstånd 300m.
Max kaliber .30 och 950m/s.

PÅ TISDAGAR  & Lördagar ÄR DET SKYTTE PÅ 500M BANAN, se kalendern för tider.

Det innebär att övriga banor för kulskytte är stängda av säkerhetsskäl.
Se mer information om skyttet under Skjutbanor kula.