Swish: 123 354 0622 
  BG: 5136-2093

NU ÄR DET TJÄLE I KULFÅNGEN.
DÄRFÖR STÄNGER VI KULSKYTTEBANORNA!
Då det brukar komma frågor om varför vi gör detta så hänvisar vi i år till reglementet SÄKB (2.7.2) vilket reglerar skjutbanor och styrelsens ansvar.

Vi brukar kunna öppna i slutet av Aprill igen. 

Medlemskap löses HUVUDSAKLIGEN
VIA CARDSKIPPER,
tryck på denna länk!

Har du inte swish/smart-telefon kan du betala via Bankgiro. Kontakta oss för att få ett medlemskort!

Medlemskap krävs för att få nyttja skjutbanorna.


NYHET!!!
Du som vill skjuta på stålmål under hela året kan lösa detta + medlemskap samtidigt.
Annars betalar du per skjuttillfälle.
Har du redan löst medlemskap men vill "uppgradera" maila savarjsk@gmail.com för tillvägagångssätt

Under sommaren anpassas tiderna för 500m skytte pga ökad aktivitet kring älgbanan. 
Juli:
Ordinarie tider med undantag för om älgbanan blir bokad, då går bokningen före (se kalender).
Augusti: Inget skytte 500m.
Det går alltid att skjuta på stålmål på 300m.

Vid Skytte på STÅLMÅL är minsta skjutavstånd 300m.
Max kaliber .30 och 950m/s.

PÅ TISDAGAR  & Lördagar ÄR DET SKYTTE PÅ 500M BANAN, se kalendern för tider.

Det innebär att övriga banor för kulskytte är stängda av säkerhetsskäl.
Se mer information om skyttet under Skjutbanor kula.