Medlemskap

Medlemskap löses huvudsakligen via Cardskipper på denna länk: 

https://apply.cardskipper.se/lmk

Medlemsskapet gäller per kalenderår.

Priser för 2024:


Medlemskap: 300kr


Familjemedlemskap: 400kr


PRS/Stålmål+Medlemskap: 800kr


Dagkort: 100kr


Dagkort Älgbana: 200kr


Seriepris lerduvor:
Medlemmar 45kr

Gäster 70kr. 

Vår uppförandekod

  • Vi välkomnar alla som medlemmar i Sävar Jaktskytteklubb, vi gör detta genom att vara inkluderande likväl i föreningen som på skjutbanan.
  • Vi uppträder respektfullt och vänligt mot varandra, både på anläggningen och på sociala medier.
  • Vi respekterar att alla har olika tycken och tankar.
  • Det är nolltollerans mot droger och alkohol vid skytte.
  • Det är nolltollerans mot mobbing, kränkningar, diskriminering, hot etc.
  • Skjutbaneinstruktionerna, säkerhetsanvisningar och SäkB styr hur skytte får bedrivas och skjutbanorna användas, inga avsteg från dessa får göras av enskild medlem. Har du förslag på ändringar så meddelas de skriftligt till styrelsen via mejl på: savarjsk@gmail.com
  • Styrelsen förvaltar klubbens medel, enskild medlem har inte rätt att ingå avtal, göra inköp eller ändra förutsättningarna för föreningen på eget bevåg.
  • Genom att lösa medlemskap i Sävar Jaktskytteklubb skriver du under på att följa dessa regler, och är medveten om att du kan varnas eller uteslutas om reglerna inte följs enl §5 i stadgarna.


Sävar jaktskytteklubb är anslutet till Skyttesportförbundet och Riksidrottsförbundet i syfte att våra medlemmar ska kunna tävla för klubben samt ge oss möjlighet att söka aktivitetsbidrag.
Detta medför att vi behöver samla in era personuppgifter och registrera dom hos Riksidrottsförbundet. Vi kommer inte dela era uppgifter till någon annan.

För att få skjuta på skjutbanorna skall du vara medlem eller ha löst dagkort.
Detta gäller oavsett hur mycket eller lite du skall att skjuta.

Medlemsskapet gäller per kalenderår!
Lös gärna medlemsskapet tidigt på året för att hjälpa oss att planera ekonomin

Med anledning av den nya förstärkta dataskyddsförordningen, GDPR, så vill vi informera er om föreningens användande av era personuppgifter. När du blir medlem i SJSK behöver du uppge namn, mejladress och fullständigt personnummer. Dessa används sedan för att registrera er i vårt medlemsregister som är anslutet till Riksidrottsförbundet. Det är bara styrelsen i föreningen som har tillgång till detta register. Anledningen till att vi behöver era fullständiga personnummer är för att det i ert medlemskap även ingår en försäkring som gäller under alla våra aktiviteter. Det är också en kvalitetssäkring för de LOK-stödbidrag som som staten delar ut baserat på aktiviteter i föreningar. Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part och det är bara den person som verkligen behöver ta del av uppgifterna som har tillgång till dem. Är du osäker på något så kontakta Styrelsen så kan de svara på dina frågor