Nyheter

2024-06-07

50m Viltmål är åter igen ur funktion, felsökning pågår!

2024-06-01

50m Viltmål är reparerad!

2024-05-21

50m Viltmål är ur funktion!
Felsökning och reparation påbörjas snarast möjligt.

2024-05-13

Alla skjutbanor är nu öppna för skytte.
Hjälp oss att hålla ordning i kulfången, dvs lägg inte stenar, möbler mm där. 

2024-05-06

Det är nu tillåtet att skjuta på 500m banan.

2024-02-11

Visionsmöte 19:e Februari kl 19:00 på hembygdsgården i sävar.
Kom och diskutera hur vår gemensamma anläggning kan utvecklas för och av medlemmarna!

2023-12-01 En lite tidig julklapp !

Vi kommer att elktronmarkera 50 m banan så tanken är att man skall kunna skjuta både älg och gris med 22lr och ha samma markeringssystem som vi har på älgbanorna.

Vi kommer att fortsätta med gratis serier på Älg och 50 för våra medlemmar under 2024. Detta är vi tämligen ensamma om men eftersom vi växer medlemsmässigt och vi har många icke medlemmar som löser dagskort för 100m och älgbana så har vi ekonomisk möjlighet till detta.

Sen ser vi från styrelsen gärna att fler vill engagera sig i föreningen som funktionärer etc.

2023-11-15 Nu är banorna för kulskytte stängda för vintern.

Öppning sker så snart tjälen släppt (Ca 1 vecka före/efter 1:a Maj beroende på väder)

Vintertid stänger vi skjutbanorna på grund av att kulfången inte uppfyller polisens säkerhetskrav, passa på att skjuta innan stängning!